PGB Beheer

MAAK EEN AFSPRAAK

Bel ons op 085-8770112

Wat betekent PGB Beheer?

Indien je via een Persoonsgebonden Budget zorg krijgt, kunnen wij dit voor je beheren. Dit beheer van het Persoonsgebonden Budget houdt in dat wij kunnen controleren wat voor zorg u inkoopt en zorgen voor het opstellen van de zorgovereenkomsten.

Onze PGB beheerder kijkt samen met je naar de in te kopen zorg en zal maandelijks de facturen controleren en ondertekenen. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar het Zorgkantoor zodat deze betaald worden.

Het beheren van het PGB kan als ingewikkeld en belastend worden ervaren. Voor de Wind Support kan je hierin ontzorgen door, in overleg met jou, de administratieve verplichtingen te verzorgen. Door onze uitgebreide ervaring hebben wij veel expertise op het gebied van PGB Beheer.

Wat doet een PGB-beheerder?

  • Opstellen zorgovereenkomsten
  • Bewaken van zorgovereenkomsten
  • Budget en urenbewaking
  • Waarborgen dat zorg geleverd wordt
  • Het goedkeuren van de facturen voor het zorgkantoor
  • De communicatie met de zorgverlener

Gelijkwaardigheid

Wij zijn uiteindelijk allemaal mensen en staan het liefst naast de cliënt in plaats van er boven. Het is de bedoeling dat wij samen gaan werken naar een overzichtelijke budgetvoering en het uiteindelijke doel is dat je het zelf weer kan doen. Dat is helaas niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat je een geestelijke of lichamelijke beperking hebt. Wij zoeken dan altijd naar een passende werkwijze.

Missie & Visie

Voor de Wind

Missie

Voor de Wind heeft als doel om onze klanten zelfredzaam te maken op het gebied van financiele zaken. Waar dit (nog) niet mogelijk is werken wij met u samen om uw financien te beheren en uw belangen te behartigen. Wij streven ernaar uw financiele situatie te stabiliseren waardoor er meer rust ontstaat.

 Visie

Het leven wordt steeds complexer en vraagt veel van ons. Het op orde houden van financiele zaken is geen makkelijke opgave. Niet iedereen heeft de vaardigheden om dit zelfstandig te kunnen doen. Wij van Voor de Wind Support helpen u  bij het beheren van uw administratie, geld en goederen wanneer u daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent.

We hanteren een open structuur met persoonlijke benadering en bejegening van onze klanten. Wij vinden financiele stabiliteit voor mensen in het algemeen, en onze klanten in het bijzonder een belangrijke pijler in het leven. Financiele rust geeft ruimte voor evenwicht en stabiliteit. Wederzijds vertrouwen en respect zijn daarbij onmisbare voorwaarden. 

Wij hebben een no-nonsens mentaliteit. Onze communicatie is helder en duidelijk, en we zijn altijd goed bereikbaar. We gaan uit van de mens achter het dossier; bij ons bent u geen nummer. We werken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.