Bewindvoering

MAAK EEN AFSPRAAK

Bel ons op 085-8770112

Wat is Bewindvoering?

Wanneer je zelf niet voldoende in staat bent om je geldzaken en administratie te regelen, dan kun je beschermingsbewind aanvragen. Een beschermingsbewindvoerder is er om jouw financiële belangen te behartigen. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van een bewindvoerder moet er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. De bewindvoerder zorgt ervoor dat je financiële situatie stabiel wordt en blijft. Hij zorgt voor het betalen van de rekeningen, doet belastingaangifte en onderhoudt contacten met verschillende instanties en schuldeisers. Lees hier meer over de werkwijze van Voor de Wind Support. 

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Beschermingsbewind kan om verschillende redenen worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij een lichamelijke of geestelijke beperking, verslaving, dementie of bij problematische schulden.

Wat doet een bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder doet alles om jouw geld en administratie zo goed mogelijk te beheren. Hieronder staan de belangrijkste taken op een rijtje:

 

 • Een beheer- en leefgeldrekening openen
 • Een overzicht maken van je inkomsten en uitgaven 
 • Een overzicht maken van je bezittingen en eventuele schulden
 • Ervoor zorgen dat je rekeningen op tijd betaald worden
 • Elke week of maand leefgeld aan je overmaken
 • Aanvragen van alle toeslagen en tegemoetkomingen waar je recht op hebt
 • Aanvragen van kwijtscheldingen
 • Treffen van betalingsregelingen voor je eventuele schulden
 • Indien nodig een aanvraag indienen voor schuldhulpverlening
 • Belastingaangifte doen
 • Regelen van verzekeringen 

Kun je van bewindvoerder veranderen?

Als je niet tevreden bent over het werk van de bewindvoerder raden we je altijd aan om hierover eerst in gesprek te gaan. Veel dingen kunnen op die manier opgelost worden. Als dat echt niet lukt dan kun je bij de kantonrechter een schriftelijk verzoek indienen om van bewindvoerder te wisselen. Hierin zet je:

 • wat je precies verzoekt en waarom
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de huidige bewindvoerder
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de persoon die onder bewind staat
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)

De brief stuur je naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. Stuur met het verzoekschrift de bereidverklaring (pdf) van de voorgestelde nieuwe bewindvoerder en de akkoordverklaring (pdf) van de belanghebbende(n) mee. Als je huidige bewindvoerder een professionele bewindvoerder is, stuur je ook zijn reactie op het verzoek mee.

Hoelang duurt bewindvoering / beschermingsbewind?

Hoe lang het beschermingsbewind duurt wordt bepaald door de kantonrechter. De rechter kijkt naar waarom het beschermingsbewind wordt aangevraagd. Meestal wordt het uitgesproken voor onbepaalde tijd of voor een aantal jaren. Als je vindt dat het beschermingsbewind niet meer nodig is, kunt je aan de kantonrechter toestemming vragen het bewind op te heffen.

De rechter heft het beschermingsbewind op als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Bijvoorbeeld:

 • Als blijkt dat je zelf weer in staat bent je eigen belangen te behartigen, eventueel met hulp van anderen;
 • Als voortzetting van de bewind voering niet zinvol is;
 • Als de persoon voor wie het bewind is uitgesproken overlijdt;
 • Als de rechter het bewind of het mentorschap voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij;

Het beschermingsbewind stopt ook als de bewindvoerder overlijdt of door de rechtbank wordt ontslagen.

De aanloop naar bewindvoering.

De aanloop naar het aanvragen van bewindvoering neemt veel tijd in beslag. W kunnen ervoor zorgen ervoor dat je financiën gedurende de aanvraag van beschermingsbewind al worden bijgehouden door alvast te beginnen met Budgetbeheer.

Zodra het beschermingsbewind is toegekend door de rechtbank ben je pas echt onder bewind. In veel gevallen kunnen de kosten voor het beschermingsbewind vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand. Wij verzorgen die aanvraag voor je.

Voor dat je bewindvoering is toegekend ben je vaak een paar maanden verder. Door alvast te starten met budgetbeheer kunnen we voorkomen dat de problemen in die tijd groter worden en hebben we je situatie al inzichtelijk tegen de tijd dat het bewind wordt uitgesproken.  

  Gelijkwaardigheid

  Wij zijn uiteindelijk allemaal mensen en staan het liefst naast de cliënt in plaats van er boven. Het is de bedoeling dat wij samen gaan werken naar een overzichtelijke budgetvoering en het uiteindelijke doel is dat je het zelf weer kan doen. Dat is helaas niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat je een geestelijke of lichamelijke beperking hebt. Wij zoeken dan altijd naar een passende werkwijze.

  Missie & Visie

  Voor de Wind

  Missie

  Voor de Wind heeft als doel om onze klanten zelfredzaam te maken op het gebied van financiele zaken. Waar dit (nog) niet mogelijk is werken wij met u samen om uw financien te beheren en uw belangen te behartigen. Wij streven ernaar uw financiele situatie te stabiliseren waardoor er meer rust ontstaat.

   Visie

  Het leven wordt steeds complexer en vraagt veel van ons. Het op orde houden van financiele zaken is geen makkelijke opgave. Niet iedereen heeft de vaardigheden om dit zelfstandig te kunnen doen. Wij van Voor de Wind Support helpen u  bij het beheren van uw administratie, geld en goederen wanneer u daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent.

  We hanteren een open structuur met persoonlijke benadering en bejegening van onze klanten. Wij vinden financiele stabiliteit voor mensen in het algemeen, en onze klanten in het bijzonder een belangrijke pijler in het leven. Financiele rust geeft ruimte voor evenwicht en stabiliteit. Wederzijds vertrouwen en respect zijn daarbij onmisbare voorwaarden. 

  Wij hebben een no-nonsens mentaliteit. Onze communicatie is helder en duidelijk, en we zijn altijd goed bereikbaar. We gaan uit van de mens achter het dossier; bij ons bent u geen nummer. We werken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.