Beschermingsbewind

MAAK EEN AFSPRAAK

Bel ons op 085-8770112

Werkwijze Beschermingsbewind

Aanmelding

Een aanvraag voor beschermingsbewind kun je indienen via onze website of telefonisch. Je kan zelf een aanvraag indienen, of je kan verwezen worden door een begeleider of instantie.

Wanneer we je aanvraag ontvangen hebben nemen we telefonisch contact met je op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek. 

 Intakegesprek

Het intakegesprek vindt in de meeste gevallen gewoon bij je thuis plaats. Eventueel kan daarbij ook een begeleider aanwezig zijn. Tijdens het gesprek geven we uitleg over wat beschermingsbewind precies inhoudt en wat je van ons mag verwachten. We gaan het hebben over jouw situatie en waarom je denkt dat je beschermingsbewind nodig hebt. 

Aanvraag bij de rechtbank

Komen we tot de conclusie dat beschermingsbewind een goede oplossing is voor jou, dan kunnen we een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. In sommige gevallen roept de rechter je op voor een zitting waarbij hij enkele vragen kan stellen over jouw situatie. Daarna neemt de rechter een besluit over jouw verzoek om beschermingsbewind in te stellen. Dit besluit ontvang je door middel van een beschikking. Daarna kan de bewindvoering officieel van start gaan.

Wat betekent bewindvoering voor jou:

Na het uitspreken van het beschermingsbewind door de rechtbank maken we een inventarisatie van jouw inkomsten en uitgaven, je schulden en bezittingen. Op die manier hebben we een totaal overzicht van jouw financiële situatie. We stellen een budgetplan op waarin alle vaste lasten worden opgenomen en overleggen met je over de hoogte van jouw huishoudgeld. Indien er sprake is van schulden zullen we bekijken of deze door middel van betalingsregelingen opgelost kunnen worden. Als dat niet mogelijk is kunnen we eventueel een aanvraag voor schuldhulpverlening voor je indienen.

 Wat we verder doen:

  • Het openen van een nieuwe rekening voor je huishoudgeld
  • Het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte
  • Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag
  • Het aanvragen van bijzondere bijstand
  • Het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelasting
  • Uitleg geven over wetten en regels waar je mee te maken hebt

Beschermingsbewind kan voor veel rust zorgen. De post wordt grotendeels rechtstreeks naar ons kantoor gestuurd zodat het direct afgehandeld kan worden. Je kunt er zeker van zijn dat jouw rekeningen op tijd betaald wordt en dat je elke week geld hebt voor boodschappen. Bovendien heb je steeds één aanspreekpunt voor al jouw vragen met betrekking tot de financiën en in plaats van schuldeisers zelf te woord te staan kun je ze naar ons doorverwijzen.

Gelijkwaardigheid

Wij zijn uiteindelijk allemaal mensen en staan het liefst naast de cliënt in plaats van er boven. Het is de bedoeling dat wij samen gaan werken naar een overzichtelijke budgetvoering en het uiteindelijke doel is dat je het zelf weer kan doen. Dat is helaas niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat je een geestelijke of lichamelijke beperking hebt. Wij zoeken dan altijd naar een passende werkwijze.

Missie & Visie

Voor de Wind

Missie

Voor de Wind heeft als doel om onze klanten zelfredzaam te maken op het gebied van financiële zaken. Waar dit (nog) niet mogelijk is werken wij met u samen om uw financiën te beheren en uw belangen te behartigen. Wij streven ernaar uw financiële situatie te stabiliseren waardoor er meer rust ontstaat.

Visie

Het leven wordt steeds complexer en vraagt veel van ons. Het op orde houden van financiele zaken is geen makkelijke opgave. Niet iedereen heeft de vaardigheden om dit zelfstandig te kunnen doen. Wij van Voor de Wind Support helpen u bij het beheren van uw administratie, geld en goederen wanneer u daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent.

We hanteren een open structuur met persoonlijke benadering en bejegening van onze klanten. Wij vinden financiele stabiliteit voor mensen in het algemeen, en onze klanten in het bijzonder een belangrijke pijler in het leven. Financiele rust geeft ruimte voor evenwicht en stabiliteit. Wederzijds vertrouwen en respect zijn daarbij onmisbare voorwaarden.

Wij hebben een no-nonsens mentaliteit. Onze communicatie is helder en duidelijk, en we zijn altijd goed bereikbaar. We gaan uit van de mens achter het dossier; bij ons bent u geen nummer. We werken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.